Draugijos veikla

Lietuvos endodontologų draugija (LED) yra asociacija, vienijanti Lietuvos Respublikoje praktikuojančius gydytojus endodontologus ir gydytojus odontologus, Lietuvos Respublikoje mokslinę veiklą vykdančius mokslininkus endodontologus ir odontologus, Lietuvos Respublikoje praktikuojančius ir veiklą vykdančius kitų specialybių gydytojus ir medicinos mokslo darbuotojus, besidominančius endodontologija, bei visų šių nurodytų fizinių asmenų Lietuvoje įsteigtas sveikatos priežiūros įstaigas bei Lietuvoje praktikuojančius gydytojus odontologus jungiančias Lietuvos Respublikoje įsteigtas asociacijas, susijusias su endodontologija.

LED vykdo leidybinę ir visuomenės švietimo endodontologijos srityje veiklą, organizuoja mokslines konferencijas, seminarus, apmokymus, simpoziumus ir kitus mokslinius renginius endodontologams ir odontologams, organizuoja Lietuvos endodontologų kvalifikacijos kėlimą, atstovauja LED nariams ir Lietuvos gydytojams endodontologams užsienyje ir palaikant santykius su valstybinėmis sveikatos priežiūros ir apsaugos ir kitomis valstybinėmis institucijomis Lietuvoje.

LED yra Europos endodontologų draugijos narys (The European Society of Endodontology (ESE)).

LED buveinė:
Žalgirio 115, Vilnius, LT-08217
Tel. +370 5 272 75 89