Kviestiniai lektoriaiProf. Paul Lambrechts


Paul gimė 1955 metais. Jis studijavo lotynų – graikų kalbas ‘St. Jan Bergmanscollege’ koledže, Diesto mieste. Odontologijos studijas baigė 1978 metais Katalikiškame Leuveno universitete, Belgijoje, ten  jis1983 metais apgynė daktaro disertaciją tema: „Pagrindinės kompozitų savybės bei jų įtaka klinikoje“. Šiandien jis yra profesorius, Leuveno universiteto Terapinės Odontologijos skyriaus vadovas, odontologijos programų bakalauro bei magistro studijų direktorius. Jis dėsto kariesologijos, mitybos aspektų, susijusių su odontologija, bei endodontijos kursus. Dvi dešimtąsias savaitės laiko jis veda priešklinikinius odontologijos kursus bei klinikinės odontologijos pratybas, 4/10 laiko jis dirba universitetinėje ligoninėje, 4/10 likusio laiko užima tiriamieji darbai endodontijos srityje, ypač kuriant mimimaliai invazyvios endodontijos idėjas naudojant 3D mikrokompiuterinę tomografiją, tūrinę kompiuterinę tomografiją, skenuojantį elektroninį mikroskopą. Fotodinaminė, lazeriu aktyvuojamos dezinfekcijos technika yra vienas iš šių tyrėjų grupės iššūkių, o mėgstamiausia tema – išorinės kaklelinės danties šaknies rezorbcijos patologija. Kartu su profesoriumi B. Van Meerbeek 2003 metais jis tapo adhezinės odontologijos pirmininku Toshio Nakao. Jis yra kelių disertacijų vadovas, daugelio straipsnių bendraautorius kartu su Leuven BIOMAT tyrimų grupe. Jis skaito mokslines bei akademines paskaitas visame pasaulyje. 

PASKAITOS:

„Išorinė cervikalinė rezorbcija: anatominiai, radiologiniai ir histologiniai kompleksinės diagnostikos ypatumai.”

Santrauka.

Išorinė cervikalinė rezorbcija yra įvairios etiologijos agresyvi šaknies rezorbcijos forma, vedanti link trimačio danties kietųjų audinių (cemento, dentino ir emalio) netekimo. Šią rezorbciją lemia klastinė kietuosius danties audinius rezorbuojančių ląstelių veikla, kurias aktyvuoja paviršinio cemento pažeidimas ir veikiausiai stimuliuoja infekcija. Kliniškai tai yra sudėtinga situacija, kadangi jai būdinga vėlyva simptomatika ir klaidinanti diferencinė diagnostika. Tūrinė kompiuterinė tomografija (angl. CBCT) reikšmingai padidina diagnostinį potencialą. Pulpos gyvybingumas dažnai išsaugomas dėka apie šaknies kanalą esančio rezorbcijai atsparaus sluoksnio (angl. pericanalar resorption resistance sheet (PRRS)), kurį sudaro ne tik predentinas, bet ir apie šaknies kanalą esantis apie 200 µm storio dentino sluoksnis. Vienoje rezorbcinės ertmės pusėje, padengtoje daugiabranduolėmis klastinėmis ląstelėmis išsidėstęs gerai vaskuliarizuotas jungiamasis audinys, prisotintas uždegiminio infiltrato, o į dantenų pusę pereinančioje pusėje ertmę dengia epitelininis audinys. Klastinis ląstelių aktyvumas vyksta kartu su reparaciniais procesais, pasireiškiančiais į kaulinį  panašaus audinio formavimusi ir osteodentino brendimu, lemiančiais tipišką margą radiologinį vaizdą. Fiziologinė kaulinio audinio apozicija nėra matoma metodiškai ir dar reikalauja papildomų tyrimų.

Šios paskaitos tikslas yra pristatyti trimatį išorinės cervikalinės rezorbcijos vaizdą remiantis dentaline mikroskopija (ProErgo, Zeiss), stereomikroskopija (Wild), skaitmenine radiografija  (VistaRay, Durr), tūrine kompiuterine tomografija (3D Accuitomo 80, Morita), mikrokompiuterine tomografija (Skycan 1172) ir skenuojančia elektronine mikroskopija (Fe-SEM, Phillips XL30) apsauginio rezorbcijai atsparaus sluoksnio (PRRS) ir osteodentino audinio apozicijos kompleksiškumui pavaizduoti. Remiantis trimačiu patologijos suvokimu bus pristatyta keleto atvejų etiologija, klinikinis išplitimas ir gydymo strategija.

Etiologinių faktorių ir patogenezės tyrimai labai svarbūs geresniam proceso suvokimui ir efektyviai terapinei strategijai. Ankstyva šios patologijos diagnostika klinikoje įmanoma tik žinant kuo daugiau etiologinių veiksnių, tam kad būtų įmanoma efektyviai dėl išorinės cervikalinės rezorbcijos patikrinti kiekvieną pacientą. Tai leistų sustabdytį procesą ankstyvoje stadijoje ir padidintų cervikalinės rezorbcijos pažeistų dantų gydymo sėkmę ir prognozę.

 Pagrindinės mintys. Mokymosi tikslai ir raktinės paskaitos idėjos.

 ·    Tūrinė kompiuterinė tomografija (angl. CBCT) yra būtina išorinės cervikalinės rezorbcijos diagnostikai
 ·     Histologinis ir histocheminis granuliacinio audinio atvaizdavimas išryškina rezorbcijos procesą
 ·     Skenuojančio elektroninio mikroskopo analizė padidina klastinių ląstelių aktyvumo ir osteodentino formavimosi supratimą
 ·      Šaknies kanalas yra apsuptas rezorbcijai atspariu sluoksniu (angl. pericanalar resorption resistance sheet (PRRS))
 ·      Į kaulinį panašaus audinio ir osteodentino apozicija lemia dar didesnį patologijos kompleksiškumą
 ·      Kuomet diagnozė tikslesnė, minimaliai invazyvaus gydymo sėkmė reikšmingai padidinama.

„Naujos kariozinių audinių šalinimo ir dantų karieso gydymo koncepcijos”

Minimaliai invazyvus “karieso gydymas” ir “atstatymas derviniais kompozitais” dažniau tėra šūkis, o ne realybė, tačiau teisingai derinant naujausias technines galimybes ir pagrindinius gydymo principus galima išpildyti turimus lūkesčius. Minimaliai invazyvi karieso diagnostikos ir gydymo samprata - tai įvairių turimų priemonių, galinčių pagerinti gydymo procesą ir jo rezultatus, sinergija. Šiandien gydytojas odontologas gali pasitelkti įvairias priemones: taktilines (vanadžio kiuretės ir zondai), garsines (Cri dentinaire), vizualines (spalva), chemines (Cariesdetector, Carisolv), elektros laidumą (CarieScan), transiliuminaciją (FOTI, DIFOTI Diagnocam), fluorescenciją (QLF, LIFEDT Vista Proof, Soprolife/Soprocare, FACE SiroInspect/Facelight/Qrayview, LF Diagnodent), padidinimą (didinamieji akiniai, dentalinis mikroskopas, intraoralinė kamera), radiologiją (RX-bitewing, tūrinė kompiuterinė tomografija (TKT)). Būtent tūrinė kompiuterinė tomografija (TKT) padeda įvertinti trimatį kariesio išplitimo laipsnį, kartais jos pagalba galima nustatyti karieso santykį su emaliu/ dentinu/ danties pulpa. Sugebant pasirinkti tinkamą turimų priemonių kombinaciją, galima daug tiksliau nustatyti diagnozę bei tikėtis efektyvesnio gydymo. Autorius, pasitelkdamas savo klinikinius atvejus, pademonstruos, kaip, tarpusavyje derinant transiliuminacijos (Diagnocam) , TKT bei fluorescencijos (LIFETD ir FACE) metodus bei pasitelkiant dentalinį mikroskopą, galima pašalinti karieso pažeistus danties audinius. Šiandien toks karieso pašalinimas pamažu skinasi kelią į pritaikymą klinikinėje praktikoje, todėl reikėtų naujai pažvelgti ne tik į karieso diagnostiką bei gydymą, bet taip pat šias modernias metodikas svarbu įtraukti ir į odontologijos studijų programas. 

 

________________________________________________________________________________
Prof. Philippe Sleiman DDs, DUA, MSc, Dsc

Endodontologas ir profesorius Šiaurės Karolinos universitete ir Libano universiteto odontologijos mokykloje. Skaito paskaitas ir veda praktikinius kursus visame pasaulyje bei  yra keletos mokslinių publikacijų autorius ir bendraautorius. Prof. Šleimanas dirba Beirute, Dubajuje ir Abu Dabyje. 

PASKAITOS:

“Nikelio titano lydinys: nuo miksroskopinės sandaros iki klinikinio panaudojimo endodontologijoje “

NiTi yra labai įdomus lydinys. Mes vis dar atrandame naujas jo savybes, keisdami kristalų struktūrą, tokiu būdu siekiant pagerinti lankstumą bei atsparumą cikliniam nuovargiui.  Kuriamos skirtingos rotacinės sistemos, tokios kaip pilno apsisukimo ar adaptacinio judesio, norint gauti geriausius klinikinius rezultatus. Kyla klausimas – ar po tokios ilgametės patirties su šiuo lydiniu vis dar liko ką atrasti ir kodėl?

Dantų biologija ir anatomija labia sudėtinga, prie kurių mes turime “pritaikyti” endodontinius instrumentus bei technologijas, siekiant išlaikyti natūralią vidinę anatomiją ir jos nesuardyti, ypač  viršūniniame šaknies kanalo trečdalyje. Tai vienas pagrindinių sėkmę endodontijoje užtikrinančių veiksnių.

Prezentacijos metu diskutuosime apie kelias pagrindines NiTi lydinio savybes bei optimalų klinikinį pritaikymą su klinikinių atvejų pavyzdžiais, įrodančiais, kad gamta ir žmogaus organizmas geba pasveikti iškart, vos tik pašalinami visi endodontines ligas sukeliantys veiksniai.

“Cheminis dantų šaknų kanalų paruošimas ir skausmo kontrolė endodontinio gydymo metu”

Šiandien, dėka naujų šaknų kanalų sistemos anatomijos mokslinių tyrimų, turėtumėme savęs paklausti, kaip gali būti įmanoma pasiekti didžiąją dalį šios kompleksinės sistemos. Teisingas cheminių preparatų pasirinkimas ir naudojimas yra labai svarbus endodontijoje. Irigacija nėra vien tik šaknies kanalo paruošimas, bet taip pat gali būti sėkmingai naudojama kontroliuoti pooperacinį skausmą. Paskaitoje bus pristatytos naujausios krioterapijos panaudojimo dantų šaknų kanalų gydyme mokslinės studijos. 

Šaknų kanalų gydymas susideda iš daugybės etapų, pradedant nuo tikslios diagnozės nustatymo. Mes pristatysime keletą atvejų, demonstruojančių tūrinės kompiuterinės tomografijos panaudojimą endodontinių ligų diagnostikoje bei gydymo planavime, sunkiai pasiekiamų šaknų kanalų zonų, kuriose chemomechaninio paruošimo metu susikaupia didžiausias šaknies kanalo turinio kiekis, identifikavimui ir vertinimui bei kitas TKT panaudojimo endodontologijoje galimybes. Paskutinis gydymo etapas yra šaknų kanalų sistemos užpildymas. 

Šis klinikinis pristatymas su svariais moksliniais įrodymais bei keliais klinikiniais patarimais padės suprasti kiekvieną dantų šaknų kanalų gydymo etapą bei klinikinę reikšmę, visada pabrėžiant, kad gydome ne pavienį kanalą, o šaknų kanalų sistemą.


____________________________________________________________________________________Prof. dr. Roeland De Moor 

Prof. Roelandas de Mūras 1984m. baigė Gento Universitetą, gavo vaikų odontologijos, traumatologijos, restauracinės odontologijos ir endodontologijos magistro diplomą. 1995m. apsigynė mokslų daktaro laipsnį. 

1984-1998m. dirbo privačioje odontologijos klinikoje, kur gilinosi į restauracinę odontologiją bei endodontiją, 1997m. tapo endodontologu. 

1998m. tapo docentu, o 2014m. - profesoriumi Gento universitete, kur dėsto restauracinę odontologiją, endodontologiją bei dento-alveolines traumas. Jis yra Restauracinės odontologijos ir endodontologijos departamento pirmininkas, atsakingas už 3 metų trukmės pomagistrines studijas endodontijoje bei postudijinius mokymus lazerinėje odontologijoje.

Moksliniuose tyrimuose daugiausiai dėmesio skiria šaknies kanalo valymui ir dezinfekcijai su lazeriu aktyvuojama irigacija ir lengvai aktyvuojamomis nanodalelėmis, lazerio ir šviesos panaudojimui endodontijoje, tokių kaip Lazerio doplerio flaumetrija ir balinimas dantų lazeriu. Jo departamentas taip pat atlieka epidemiologinius tyrimus susijusius su endodontijos kokybės nustatymu, minimaliai invazyviom restauracijom ir endodontijos technologijom bei bioaktyvių medžiagų panaudojimu endodontijoje. 

Skaito paskaitas visame pasaulyje apie šviesos ir lazerio panaudojimą endodontijoje, dantų balinime lazeriu bei nanotechnologijų panaudojimą endodontijos tikslais. Jis yra (bendra)autorius daugiau nei 150 tarptautinių recenzuojamų mokslinių straipsnių kartu su Gento odontologijos fotoninių tyrimų grupe ir BIOMAD (Biomedicininis pritaikomumas odontologijoje).

PASKAITOS:

“Lazeriai endodontijoje: taip, jie veikia ! ”

Greitai vystantis lazerių technologijoms, nauji skirtingų charakteristikų lazeriai tampa prieinami ir naudojami įvairiose odontologijos srityse. Per pastaruosius 25-erius metus gauta daug patirties ir žinių.

Šiandien neabejojama erbio lazerio evektyvumu, atliekant šaknų kanalų chemomechaninį paruošimą ir dezinfekciją. Tačiau ir kitų bangų ilgių lazeriai yra plačiai naudojami endodontologijoje bei rodo gerus rezultatus (pavyzdžiui, danties gyvybingumo bei pulpos būklės įvertinimas lazeriniu dopleriu), kariozinių pažeidimų skenavimas, dantų balinimas, foto-aktyvuota dezinfekcija ir kt.).

Šios paskaitos metu bus apžvelgtas bei aptartas esamas lazerių klinikinis panaudojimas endodontijoje (KTP, žemos ir aukštos energijos diodai, Nd:YAG, Nd:YAP).

“Lazeriai, ultragarsas ir nanotechnologijos dantų šaknų kanalų ruošimui ir dezinfekcijai “

Tarp šiandien parduodamų sistemų, ultragarsinis aktyvavimas atrodo esantis geriausias būdas aktyvuoti irigacinius tirpalus bei padidinti jų efektyvumą. Alternatyva ultragarsiniam aktyvavimui gali būti lazeriu aktyvuojama irigacija (LAI) ar fotonų inicijuota garsinė srovė.

Remiantis šiandieniniais moksliniais tyrimais manoma, kad LAI (ypač erbio lazeriais) gali būti efektyvesnė šalinant šaknies kanalo turinį bei ardant biofilmą dėl sukeliamo specifinio kavitacijos fenomeno ir garso srauto. Kitų ilgių bangų lazeriai yra taip pat naudojamos endodontijoje bei jais bandoma pakeisti LAI.

Kitas b
ūdas paveikti biofilmą – panaudoti metalų nanodaleles. Pastarąjį dešimtmetį smarkiai išaugo domėjimasis išskirtinėmis nanodalelių savybėmis, leidžiančiomis kovoti su endodontine infekcija. 

_______________________________________________________________________________Prof. Zvi Metzger 

Profesorius Zvi Metzger baigė odontologijos studijas Jeruzalės Hebrajų Universiteto odontologijos fakultete 1970 metais. Nuo 1973 metų jis dirba Tel Avivo Universiteto odontologijos fakultete, kur jis 1987-1991 m. ėjo dekano pareigas. Prof. Zvi Metzger yra gydytojas endodontologas ir yra buvęs Nacionalinės endodontologijos valdybos Izraelyje pirmininku. Tel Avivo universitete jis eina Burnos biologijos docento ir Endodontologijos profesoriaus pareigas.

Prof. Metzger buvo Nacionalinio Odontologijos tyrimų instituto  Merilende (Maryland) kviestiniu tarybos nariu (1978-1981 m.) ir kviestiniu profesoriumi Šiaurės Karolinos universitete Chapel Hill mieste (University of North Carolina at Chapel Hill) (1995-1996 m.). Jis yra buvęs Endodontologijos poskyrio pirmininku ir Tyrimų laboratorijos vadovu Tel Avivo universiteto odontologijos fakultete. Profesorius dirba privačioje endodontologijos praktikoje Tel Avive.

Prof. Metzger yra daugelio publikacijų ir paskaitų autorius burnos biologijos ir endodontologijos temomis. Jis yra buvęs  Endodontics and Dental Traumatology, ENDO - Endodontic Practice Today žurnalų ir Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontics (OOOOE) žurnalo endodontologijos poskyrio redaktorių kolegijos nariu. Šiuo metu jis yra Journal of Endodontics žurnalo Mokslinių konsultacijų grupės narys ir International Endodontic Journal žurnalo recenzentas. Profesorius yra buvęs Tarptautinės odontologijos tyrimų asociacijos Izraelio skyriaus prezidentu (1987 m.), Izraelio endodontologų draugijos pirmininku (2000-2002 m.) ir už įnašą odontologijos mokslui ir švietimui yra gavęs Garbės apdovanojimą.

 

PASKAITOS:

“Ankstyva vs. vėlyva dantų šaknų skilimų ir lūžių diagnostika gyvybinguose bei endodontiškai gydytuose dantyse”

Dantų įskilimai ir lūžiai gali būti skirstomi į prasidedančius gyvybingų dantų vainikuose ir į atsirandančius endodontiškai gydytų dantų šaknyse. Šių atskirų būklių etiologija yra skirtinga ir jos turėtų būti skiriamos viena nuo kitos. Jas vienija tai, jog jos sunkiai diagnozuojamos ankstyvose stadijose, o galutinė diagnozė nustatoma jau įvykus dideliems pažeidimams, kurių būtų galima išvengti ankstyvos diagnostikos pagalba.

Vainike prasidedantys lūžiai prasideda nuo įskilimų, kylančio dėl okliuzinių jėgų. Šie įskilimai sukelia stiprų pulpinį skausmą kramtant dėl įskilimo pusių tarpusavio judesio. Ši būklė dažnai nediagnozuojama ilgą laiką ir gali lemti pulpito ir/arba pulpos nekrozės išsivystymą kuomet įskilimas pasiekia pulpos kamerą. Dažnai galutinė diagnozė nustatoma kuomet lūžta gumburas ar perskyla dantis. Ankstyvas diagnozavimas ir danties apsaugojimas nuo skeliančių kramtymo jėgų galėtų užkirsti kelią šiam pražūtingam įvykiui.

Vertikalus šaknies skilimas prasideda šaknyje ir dažniausiai yra būdingas endodontiškai gydytiems dantims. Ankstyvose vertikalaus šaknies skilimo stadijose ši būklė gali neturėti jokios radiologinės išraiškos ir gali būti diagnozuojama tik atsargiai zonduojant lanksčiu periodontologiniu zondu. Dažnu atveju  diagnozė nustatoma pavėluotai tik pastebėjus aiškius radiologinius požymius dėl didelės alveolinio kaulo destrukcijos, kuriai būtų galima užkirsti kelią tinkamai diagnozavus ankstyvoje stadijoje ir pašalinus dantį. Bus aptariamos vėlyvos diagnostikos priežastys ir pasekmės bei vertikalaus šaknies skilimo formavimąsi predisponuojantys veiksniai.


“Viršūninis periodontitas: tradicinis vs. futuristinis gydymo protokolas. Jų biologinis pagrindimas”

Viršūninis periodontitas atspindi organizmo atsaką į bakterinę infekciją šaknies kanale. Jis gali pasireikšti granuliomos tipo pažeidimu ar lėtiniu pūliniu; abiejų būklių rentgeninė išraiška apibūdinama „periapikaliniu pažeidimu“. Remiantis naujausia literatūra paskaitoje bus aptarti sudėtingi ryšiai tarp periapikalinės granuliomos ląstelių ir jų produktų, siekiant nuosekliai, išsamiai ir suprantamai apibūdinti pažeidimo vystymąsi ir retkarčiais įvykstančius paūmėjimus.

Nepaisant to, kad nedaug žinoma apie šių pažeidimų gijimo procesus, bus apžvelgiami naujausi kaulų biologijos tyrimai, leisiantys geriau suvokti šį svarbų procesą.

Futuristinė diskusija bendrais bruožais nusakys kaip šiuolaikinės žinios gali paskatinti potencialių netradicinių intervencijos būdų, skirtų pažeidimų gijimui palengvinti, vystymą, naudojantis farmakologinėmis ar mechaninėmis priemonėmis.