Lapkričio 23-24 d., Vilnius

IN MEMORIAM. Bronius Sidaravičius

Netekome išskirtinės Lietuvos Endodontologų Draugijai ir visai odontologų bendruomenei asmenybės - vieno iš Draugijos įkūrėjų, ilgamečio sekretoriaus, Garbės nario, nuostabaus kolegos, draugo ir profesionalo, visų mūsų mylimo ir gerbiamo Broniaus Sidaravičiaus.

Esame laikini šios žemės keleiviai ir kaip mums būtų sunku, visiems ateina laikas baigti šią žemės kelionę, tik gaila, kad kartais taip anksti... Bronius Sidaravičius visada gebėjo suburti kolegas bendram darbui, rasti išeitį iš atrodytų sudėtingų situacijų ir svarbiausia, kad tai jis darydavo lengvai, su šypsena, tarsi puikiai žinodamas, kad viskas išsispręs. Jis spinduliavo ta įgimta energija, kuri leisdavo šalia jaustis saugiu. Tai žmogus, kuris rasdavo kelią į kiekvieno žmogaus širdį. Negailėdamas laiko, jis dalinosi savo žiniomis. Bronius mums liks pavyzdžiu žmogaus ir kolegos, o jo nuveikti darbai ugdys ir taurins mūsų bendruomenę ir ateinančias kartas.

Reiškiame gilią užuojautą velionio artimiesiems, bičiuliams, kolegoms bei visiems Jį pažinojusiems ir prisilietusiems prie Jo žmogiškos šilumos.Lietuvos Endodontologų Draugija