Organizatoriai

ORGANIZATORIUS
ORGANIZACINIS KOMITETAS

Doc. Dr. Saulius Drukteinis
Prof. Dr. Vytautė Pečiulienė
Dr. Greta Lodienė
Gyd. Eglė Nedzinskienė

MOKSLINIS KOMITETAS

Prof. Dr. Vytautė Pečiulienė
Doc. Dr. Rasmutė Manelienė
Prof. Dr. Vita Mačiulskienė
Doc. Dr. Vygandas Rutkūnas
Dr. Jūratė Rimkuvienė