Prašymo forma

  LIETUVOS ENDODONTOLOGŲ DRAUGIJA

  PARAIŠKA
  DĖL ĮSTOJIMO Į LIETUVOS ENDODONTOLOGŲ DRAUGIJĄ IR LIETUVOS ENDODONTOLOGŲ
  DRAUGIJOS NARIO STATUSO SUTEIKIMO


  Vilnius

  Prašau priimti mane, į Lietuvos endodontologų draugiją bei suteikti Lietuvos endodontologų draugijos nario statusą.

  Patvirtinu, jog

  yra susipažinęs su Lietuvos endodontologų draugijos įstatais bei

  vykdyti Lietuvos endodontologų draugijos įstatuose bei Lietuvos teisės aktuose numatytas pareigas.

  Įsipareigoju

  sumokėti stojimo į Lietuvos endodontologų draugiją stojamąjį įnašą iki Lietuvos endodontologų draugijos valdybos sprendimo

  dėl

  priėmimo į Lietuvos endodontologų draugiją bei Lietuvos endodontologų draugijos nario statuso suteikimo.

  Patvirtinu, jog pateikti duomenys yra tikslūs *
  Patvirtinu, jog su LED įstatais susipažinau *